VVV Zeeland luidt de noodklok

Zeelandbrug webvrijdag 07 juni 2019

VVV ZEELAND MOET NIEUWE KOERS GAAN VAREN

Domburg, 7 juni 2019 - Met in het vooruitzicht wederom een toeristisch druk Pinksterweekend, luidt VVV Zeeland de noodklok. De financiële positie is de afgelopen jaren verslechterd en heeft in 2018 een kritisch niveau bereikt. Afgelopen week bracht VVV Zeeland haar jaarverslag 2018 uit. Hierin maakt de organisatie duidelijk dat een investering nodig is om de koerswijziging voor VVV Zeeland in te zetten.

Imago VVV
Dat het slecht gaat met de financiële positie van VVV Zeeland is extra wrang omdat het toerisme mede dankzij VVV Zeeland de afgelopen jaren stevig is gegroeid. De sector en ook de diverse gemeenten profiteren hiervan. Maar meer toeristen betekent voor VVV Zeeland niet meer inkomsten. Dit komt door knellende afspraken en een verkeerd imago van de organisatie. “We hebben onvoldoende aan onszelf gedacht in de afgelopen jaren”, zegt directeur Erik van den Dobbelsteen. “We zijn vooral bezig geweest toeristisch Zeeland goed op de kaart te zetten. Het imago van de VVV is betrouwbaar en onafhankelijk, maar in de huidige tijdsgeest zien we ook dat het in het rijtje past van merken die een wat stoffig imago hebben. Dat terwijl onze stichting vernieuwende dingen doet en bedenkt”.

Knellende afspraken
VVV Zeeland heeft sinds de fusie in 2014 een aantal knellende afspraken met gemeenten en provincie. Zo vindt er een aftrek plaats van de netto winkel opbrengsten op de subsidie van de gemeenten, worden er te geringe marges gehanteerd op het uitvoeren van projecten voor de provincie en is de afgesproken jaarlijkse prijsindexatie zowel bij gemeenten en provincie te laag om de stijgende kosten te compenseren.

De keuze in 2015 voor het afhankelijk maken van de inkomsten van de afnemers, de zogenaamde partnerstructuur, heeft niet geleid tot het beoogde rendement. De bijdragen vanuit het bedrijfsleven blijven achter. Een van de oorzaken is dat de kwaliteit van dienstverlening, niet overeenkomt met de verwachtingen. Met als gevolg: Een gevoel van onvrede bij ondernemers en het vervagen van hun gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit resultaten van verschillende strategische digitale projecten die VVV Zeeland afgelopen jaren heeft uitgevoerd, zoals de ZeelandPas.

Door de uitgebleven financiële resultaten is het personeelsbestand sinds januari 2015 met 14 FTE afgenomen. Hiermee is de organisatie in de huidige vorm door haar kritische ondergrens gegaan. Ook door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig voor VVV Zeeland om gekwalificeerd personeel aan te nemen, te behouden en concurrerende salarissen aan te bieden.

Incidentele kosten verhogen het financiële tekort. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met de verandering van de organisatie als gevolg van de fusie in 2014. De verliezen worden opgevangen uit het eigen vermogen van de stichting. Hierdoor is deze in de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen en heeft het een kritisch niveau bereikt. Er dient een nieuw evenwicht gevonden te worden tussen de opbrengsten van de dienstverlening en de kosten die we hiervoor maken.

‘’Tot hier en niet verder’’ 
Hoewel iedereen dacht dat de organisatie toekomstbestendig was, bleek dit niet zo te zijn. Bij het aantreden van de nieuwe directeur kampte de organisatie met een hoog ziekteverzuim, een hoog verloop van medewerkers en een opeenvolgend negatief exploitatieresultaat. VVV Zeeland verkeert inmiddels in een situatie van crisismanagement. Door de financiële impasse van teruglopende opbrengsten en stijgende kosten, die gepaard zijn gegaan met bezuinigingen in de afgelopen jaren, zijn we door de ondergrens gegaan van capaciteit en financiële middelen.

VVV Zeeland relevanter dan ooit
Je hoeft maar naar de cijfers te kijken van toeristisch Zeeland. Het aantal gasten en de verblijfsduur zijn toegenomen, de bestedingen zijn gegroeid en het toeristische product is verder ontwikkeld. Kijk bijvoorbeeld naar de vijf sterren fietsprovincie of het hoge aantal hotelovernachtingen van het eerste kwartaal van 2019. “Ook het aankomende Pinksterweekend ziet er weer erg goed uit. Een hoge bezetting en veel activiteiten. Als de weersverwachting nog iets verder verbeterd zal ook de dagrecreatie een extra impuls geven aan de verwachte drukte”; aldus Erik van den Dobbelsteen.

Hoe nu verder
Op dit moment is de directeur in overleg met haar stakeholders om tot een nieuw plan te komen. Dit plan wordt na de zomer verwacht. Het is nog niet goed te zeggen welke kant het opgaat. Als het aan VVV Zeeland ligt, komt er een nieuwe koers met simpele en duidelijke prestatieafspraken, waarbij het voor iedereen helder is wat VVV Zeeland voor toeristisch Zeeland betekent.NOOT VOOR DE REDACTIE
________________________________________________________________________________

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland, tel. 06-11705367 of email: e.vanden.dobbelsteen@vvvzeeland.nl of Luit Ezinga, voorzitter Raad van Toezicht VVV Zeeland, via 06-55187578.

« Terug