Natuurbeleving en natuurcampagne

Natuur en landschap dragen bij aan een gewaardeerd leefklimaat voor inwoners. En voor toeristen en recreanten is dit één van de top redenen om Zeeland te ontdekken. Provincie Zeeland, diverse Zeeuwse natuurorganisaties - gebundeld in het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur - en VVV Zeeland hebben de ambitie om zowel inwoners als bezoekers meer bewust te laten genieten van die zo karakteristieke Zeeuwse natuur en landschappen. Een verhoogd bewustzijn zorgt voor grotere betrokkenheid en waardering voor de variatie ervan, spreiding van bezoekers in ruimte en tijd in heel Zeeland, trots ambassadeurschap en een goede balans tussen beleven en beschermen.

Verrassend contrastrijk
De ligging op de grens van land en zee, het leven met water in voor- en rampspoed en de sporen van oorlogen hebben geleid tot natuurgebieden en landschappen vol contrast en dynamiek: eb & vloed, zout & zoet, binnendijks & buitendijks, kleinschalig & grootschalig. Met brede én smalle stranden, met rulle duinen tot ruwe schorren en slikken, met verdronken dorpen, maar ook landschappen met hagen en bloemdijken. Van strekdammen, dijken, kreken, inlagen en keringen tot akkers met vette klei, afgewisseld door pittoreske dorpen. Met ruimte voor unieke dieren en planten en onze bekende eetbare natuur. 

Altijd Open
Als er iets is dat de Zeeuwse natuur overkoepelend kenmerkt en onderscheidt, dan is het de openheid en het open karakter van de verschillende soorten natuur. De Zeeuwse natuur is letterlijk open, maar ook figuurlijk. Open voor beleving. Open voor activiteiten. Open voor rust. Open voor onthaasten. Open voor iedereen om van de natuur te genieten. Fysiek. Mentaal. Gezond. Op en in verschillende plaatsen, seizoenen, tijden en manieren. Natuurlijk met respect voor kwetsbare gebieden die we beschermen. 'Altijd Open' is dan ook het thema van de jaarrond natuurbeleving campagne, met als doel bekendheid en imago te bevorderen.

Campagne opzet
De 'Altijd Open' natuurbeleving campagne zal veelvuldig te zien zijn voor inwoners, toeristen en dagrecreanten in Nederland en Vlaanderen. Hiervoor zullen zowel online als outdoor media ingezet worden, waaronder social advertising, online bannering, stoepbordposters en A58 billboarding. Er wordt gebruik gemaakt van een brede serie natuurbeelden, om zo de vele contrasten en grote natuurvariatie in de hele provincie Zeeland tot uitdrukking te brengen. In de campagne wordt verwezen naar natuurinzeeland.nl waar meer inhoudelijke inspiratie te vinden is over de diverse natuurgebieden en natuuractiviteiten. Deze kunnen zowel op eigen gelegenheid als in georganiseerd verband gedaan worden, zoals bijvoorbeeld excursies bij de verschillende natuurorganisaties.

Posters