Over VVV Zeeland

VVV Zeeland is een van de drie Zeeuwse toeristische uitvoeringsorganisaties, samen met het Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland. Gezamenlijk vormen we de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). De productcyclus van het toeristisch product bestaat uit de fasen Kennis, Innovatie, Producten, Marktbewerking en Monitoring. Wij hebben een leidende rol voor het onderdeel Marktbewerking en deels hebben wij ook een leidende rol op het gebied van Productontwikkeling (voor routes en mobiliteit).

Samenwerkingsverbanden

We nemen deel aan diverse overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Met de provincie Zeeland en de 13 gemeenten is er structureel overleg met diverse afdelingen over lopende projecten en ontwikkelingen. Ook is er afstemming met de brancheorganisaties zoals RECRON, HISWA, Koninklijke Horeca Nederland, MKB en Vekabo en via het Toeristische Overleg Zeeland (TOZeeland) waar VVV Zeeland als adviseur deel van uitmaakt.

Verder is er overleg met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, VVV Nederland, diverse andere toeristenbureaus en projectorganisaties buiten Zeeland, Erfgoed Zeeland, Sport Zeeland, Landelijk Fietsplatform, diverse natuurorganisaties, Zeeuwse Ankers, ondernemers(verenigingen) en vele andere organisaties.