Kerntaken

De focus ligt bij VVV Zeeland op vier kerntaken:

VVV Zeeland als inspiratiepunt
De huidige consument stelt hoge eisen en heeft al heel veel gezien en gedaan. De gast wil geen producten meer afnemen, maar belevenissen. Daarom maken we de omslag van producten naar belevenissen en daarmee van informatie naar inspiratie. Het gaat om de verhalen achter de producten. We inspireren gasten zowel online als offline om nieuwe ervaringen op te doen. Dit is ook de reden waarom we een deel van onze winkels al om hebben gevormd tot VVV-Inspiratiepunten en dit ook de komende jaren blijven doen.

VVV Zeeland als informatiemakelaar
VVV Zeeland ontwikkelt zich verder tot de informatiespecialist op het gebied van toerisme en recreatie in de breedste zin van het woord. We verzamelen content over uiteenlopende zaken. Deze data wordt ingevoerd, verder bewerkt en verrijkt en beheerd in de toeristische database. De ondernemer kan gebruik maken van deze data, voor de informatievoorziening aan de eigen gasten. Een optimaal geïnformeerde gast heeft een positievere beleving van (de mogelijkheden in) Zeeland. Dat draagt bij aan de kans dat hij of zij Fan van Zeeland wordt.

Om hierin te kunnen voorzien, is een continue investering en opbouw van digitale infrastructuur noodzakelijk. Chatbots nemen in de toekomst een deel van het werk over en zorgen er dan voor dat we in de toekomst ‘24/7’ met onze gasten kunnen communiceren. De digitale database heeft een spilfunctie en bevat complete informatie over ondernemers, evenementen, cultuur, natuurgebieden, overheden en activiteiten.

Naast het beheer en de ontwikkeling van deze digitale database (zowel qua content als infrastructuur) zijn er ook investeringen noodzakelijk in de opbouw van een digitale dienstverlening en marketing. ZIDS (Zeeuws Informatie Distributie Systeem), websites, apps en diverse nieuwe technologische toepassingen dienen gezamenlijk een integraal digitaal ecosysteem te vormen, als spil voor de toeristische marketing en gastrelatiemanagement.

VVV Zeeland als toeristische marketingautoriteit
VVV Zeeland wil een sterke rol blijven spelen op het gebied van marktbewerking en zich verder doorontwikkelen tot dé toeristische marketingautoriteit van Zeeland. VVV Zeeland is er dus niet enkel op gericht om gasten te informeren en inspireren, maar ook om ideeën te initiëren om Zeeland verder op de kaart te zetten, zowel regionaal en landelijk als internationaal.

Dit vergt een verdergaande professionalisering en een hoog (actueel) kennisniveau om de marketing op een hoger niveau te brengen én derden te ondersteunen met hun marketingactiviteiten. Ook dienen we goede verhalen en verhaallijnen te ontwikkelen waarbij we gebruikmaken van de content die erfgoed, cultuur en culinair ons kunnen bieden.

Samen met ondernemers en overheden geven we invulling aan een integrale marketingstrategie waarbij we de unieke en relevante content creëren en verspreiden met als doel nieuwe doelgroepen te vinden en bestaande doelgroepen te verleiden. Via die content op bijvoorbeeld sociale media leiden we de consumenten uiteindelijk naar de voor hen relevante (websites van) ondernemers, evenementen, activiteiten, etc.

VVV Zeeland als leverancier van producten, diensten en projecten
Diverse ontwikkelingen bij de stakeholders vergen een nieuwe kijk op onze dienstverlening en de daarmee samenhangende exploitatie. VVV Zeeland werkt met een nieuw businessmodel dat niet meer gebaseerd is op lidmaatschappen, maar op een product-dienstenrelatie met ondernemers. Ook werken we in toenemende mate projectmatig. Daarbij is één uitgangspunt leidend: wij investeren onze (eventuele) opbrengsten terug in de toeristische marktbewerking en de ontwikkeling van Zeeland.