LAND IN ZEE!

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering

In het eerste kwartaal van 2012 is er door tal van partijen (onderwijs, ondernemers, provincie en belangen- en uitvoeringsorganisaties) in Zeeland nagedacht over de positionering van Zeeland. Doel van de bijeenkomsten was om te komen tot een eenduidige koers en focus voor de komende jaren om zo meer samenhang en herkenbaarheid te bewerkstelligen. Een koers die gebruikt kan worden voor duidelijke keuzes in beleid, marketing, productontwikkeling etc. LAND IN ZEE! is de verbindende focus die Zeeland verder kan helpen om te komen tot meer samenhang, focus en keuzes.

Wat is Land in zee?

Zeeland leeft met water en is één van de kustprovincies in Nederland die jaarlijks veel gasten mag verwelkomen. Maar als je goed naar de kustlijn van Nederland kijkt (of nog breder: West-Europa), dan valt één groot verschil op met al die andere provincies. Zeeland ligt letterlijk in zee. Zeeland is de énige provincie met land in de zee en daarmee onderscheiden we ons ook. Van oudsher strijden we in Zeeland tegen het water. Tegelijkertijd halen we

ook veel uit het water: energie, visserij, scheepvaart, kusttoerisme, natte natuur etc. Zeeland steekt zelfbewust de zee in (kans en durf), i.p.v.. dat de zee ons land binnen stroomt (gevaar en angst). De LAND IN ZEE! focus zorgt er voor dat we verder versterken én benutten waar Zeeland zich in onderscheidt. 

Waarom doen we dit?

Door focus aan te brengen met LAND IN ZEE! willen we komen tot duidelijke keuzes in wat we wel en niet gaan doen de komende jaren. Het kan zorgen voor meer samenhang en verbinding in Zeeland, maar ook zorgen voor een duidelijkere positionering van Zeeland buiten de provincie. Daarnaast willen we iedereen (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere relevante partijen) inspireren om te komen tot nieuwe productmarktcombinaties die aansluiten bij LAND IN ZEE!

Land in ZEE! voor de toeristische sector?

Vanuit de LAND IN ZEE! focus hebben verschillende partijen uit de toeristische en culturele sector nagedacht over een verdieping voor Zeeland als toeristische bestemming. VVV Zeeland, Kenniscentrum Toerisme, Impuls, brancheorganisaties, culturele organisaties en ambtenaren van verschillende beleidssectoren van

de Provincie Zeeland hebben hier aan meegewerkt. Hieruit zijn kernwaarden naar voren gekomen voor toeristisch Zeeland: smaakvol, stoer, puur, aandacht en vrijheid. Dit zijn de vijf kernwaarden waar de sector de komende jaren zich verder in wil ontwikkelen en onderscheiden.

Propositie

Op basis van de kernwaarden is gezocht naar een onderscheidende propositie voor Zeeland. Een veel gehoorde kreet is dat Zeeland rust en ruimte heeft. Maar wat betekent dit voor de gast? Vrijheid! Ons LAND IN ZEE! biedt Zeeën van tijd en ruimte voor jezelf. Doen en laten wat je wil, op jouw tijd en jouw manier. Tijd vinden om weer tot jezelf te komen, samen te zijn met je gezin of om helemaal niets te doen.

Wat kan ik met LAND IN ZEE! ?

LAND IN ZEE! is een vertrekpunt voor marketing- en communicatiecampagnes. Het dient als ijkpunt voor het toetsen van voorstellen, plannen en producten. Draagt het bij aan de positionering van Zeeland volgens LAND IN ZEE! ? Zo ja, dan kan het meegenomen worden in andere campagnes. Zo niet, hoe kunnen we het dan aanpassen zodat het wel binnen de strategie valt? Ook willen we iedereen (inwoners, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en andere relevante partijen) inspireren om tot nieuwe marktcombinaties te komen die aansluiten bij LAND IN ZEE!.