Toeristische Uitvoeringsalliantie

VVV Zeeland vormt samen met Economische Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme het samenwerkingsverband de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). Gezamenlijk brengen we onze expertise en netwerk in om te werken aan de versterking van de vrijetijdseconomie in Zeeland. Zo dragen we bij aan de provinciale en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van toerisme. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van de toeristische bestedingen en het aantal overnachtingen en aan het verhogen van de toegevoegde waarde van de toeristische sector.

De alliantie kiest duidelijk voor ontwikkelingen die passen bij de identiteit van Zeeland. De uitgangspunten van Land in Zee en het DNA van de gemeenten vormen de basis. TUA concentreert zich op vijf thema's die bijdragen aan de versterking van de Zeeuwse identiteit in toeristische productontwikkeling en profilering: digitale innovaties, recreatieve mobiliteit, vernieuwing van het kustproduct, nieuwe verdienmodellen en gezonde regio. De organisaties doen dit elk vanuit zijn eigen kracht en discipline.