Beweegroute

Achtergrond

Projecttitel: Beweegroute Flipland

Opdrachtgever: Gemeente Tholen

Datum oplevering: 2018

Doelstelling
In opdracht van Gemeente Tholen ontwikkelde Project- en Routebureau VVV Zeeland, in samenwerking met betrokken organisaties en personen uit het dorp dit wandelconcept. Het was de intentie om inwoner en recreant te motiveren om in beweging te komen.  

Projectbeschrijving
Het uitgangspunt van deze beweegroute was het koppelen van de parelroute aan Sint Philipsland als ‘sportdorp’. Hierbij zijn elementen toegepast, die betrekking hebben op het bewegen. Zo geeft de route een impuls aan de recreatieve mogelijkheden voor bezoekers van het dorp en worden de inwoners en bezoekers van het dorp aangezet om in de openbare ruimte in beweging te komen.

Tijdens het wandelen van de parelroute wordt de gebruiker aan de hand van verschillende opdrachten aangezet om in beweging te komen. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten, welke in de openbare ruimte op paneeltjes zijn bevestigd. Hierbij worden opdrachten gegeven die gericht zijn op verschillende niveaus en leeftijden. Voor een jonge doelgroep zijn de opdrachten vooral gericht op bewegend spelen en voor volwassenen is dit meer gericht op actieve beweging en uitdaging. Voor ouderen zijn de opdrachten gericht op het in conditie blijven. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande elementen. Denk bijvoorbeeld aan een dijktrap of een bankje. Naast fysieke beweegopdrachten zijn er ook puzzelopdrachten gerealiseerd. Deze opdrachten worden gekoppeld aan de verhalen in de filmpjes.