Ruiternetwerk Veere

Intro

Projecttitel: Ruiternetwerk Veere

Opdrachtgever: Gemeente Veere

Datum oplevering: 2011

Doelstelling 
De realisatie van een kwalitatief hoogwaardig ruiterroutenetwerk.

Projectbeschrijving
In opdracht van de Gemeente Veere is in 2011 een ruiterroutenetwerk gerealiseerd. De begeleiding van de realisatie van het ruiterroutenetwerk in de gemeente Veere omvat voorbereidende werkzaamheden, infrastructurele werken, realisatie van de bewegwijzering en het uitvoeren van promotionele activiteiten.

Het doel van dit project was de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig ruiterroutenetwerk, waarbij rekening is gehouden met de belangen van enerzijds de managehouders en anderzijds de belangen van weg- en terreinbeheerders en grondeigenaren. Daarnaast worden ruiters getrokken om naar Veere te komen, met behulp van regionale en landelijke promotie. Op deze manier geeft het ruiterroutenetwerk een positieve impuls aan het aantal toeristische overnachtingen en het verhogen van de toeristische bestedingen.