Upgrade fietsvoorzieningen

Projecttitel: Upgrade Fietsvoorzieningen

Opdrachtgever: Provincie Zeeland en verschillende gemeenten in Zeeland

Datum oplevering: 2019

Doelstelling
Uitgangspunt is dat Zeeland niet alleen een 5-sterren beoordeling scoort in de 2-jaarlijkse kwaliteitsmonitor, maar ook dat de fietsvoorzieningen van het hoogste kwaliteitsniveau zijn (5 sterren). Om de ontsluitingsmogelijkheden en belevingswaarde van het Zeeuwse landschap te vergroten, wordt ingezet op realisatie van onderscheidende voorzieningen voor de fietser.

Projectbeschrijving
Met het landschap als belangrijkste drager hebben we de volgende missie geformuleerd, welke als onderlegger onder de verdere uitwerking van de ambitie Zeeland 5-sterren fietsprovincie ligt:

"Zeeland biedt haar gasten en inwoners een unieke fietsbeleving door het Zeeuwse landschap zowel fysiek als digitaal steeds meer beleefbaar te maken. Hierdoor biedt de fiets een duidelijke economische meerwaarde aan het toeristisch recreatieve product en aan de Zeeuwse economie. De recreatieve infrastructuur die hiervoor nodig is, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en biedt de fietser een grote mate aan comfort en service"

Deze missie vormt de onderlegger onder de activiteiten welke Project- en Routebureau VVV Zeeland voorstelt om het voorzieningenniveau te upgraden.

Projectresultaat
Concreet is in 2019 ingezet op realisatie van een netwerk met meer:

  1. Uitzicht- of picknickplek langs fietsroute (19 stuks)
  2. Fietsoplaadzuilen (31 stuks)
  3. FIKS Informatiepanelen (79 stuks)