Werkzaamheden Project- en Routebureau

Project- en Routebureau VVV Zeeland vormt het centrale punt in Zeeland voor toeristische routestructuren en mobiliteit. Het Project-en Routebureau is opgericht om de kwaliteit van routes te bewaken, te zorgen voor éénduidige bewegwijzering, ontwikkeling van routenetwerken, beheren en onderhouden van routenetwerken en het bevorderen van het gebruik van routes. Project- en Routebureau VVV Zeeland heeft de noodzakelijke expertise voor het ontwikkelen van recreatieve routenetwerken, routebrochures, onderzoek, marketing van routestructuren etc.

Beheer & Onderhoud

Om onze routenetwerken optimaal te houden, hebben we de hulp van de gebruikers nodig. Als er ergens een bord ontbreekt of beschadigd is dan horen we dat graag! Ook andere opmerkingen, suggesties of klachten over de routes horen we heel graag. Deze kunnen gemeld worden via het online meldpunt.

Project- en Routebureau VVV Zeeland is verantwoordelijk voor de bewegwijzering, kaarten en folders van diverse routestructuren in Zeeland. Zo wordt het fietsknooppuntensysteem onderhouden door in totaal ongeveer 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben ieder een 'eigen' stukje geadopteerd en zijn zeer betrokken bij het beheer en onderhoud. Ook interesse om vrijwilliger te worden? Laat het ons weten!